Історія фонду

На початку вересня 2014 року групою активістів м.Суми, було засновано благодійну організацію «Громадський фонд Суми», метою якого було здійснення благодійної діяльності та розвиток громади міста.

У зв’язку з  військовими діями на сході України, діяльність фонду спрямована переважно на потреби війська. Вивчаючи  досвід кращих фондів світу, ми прийшли до висновку, що більш корисним для своєї громади Фонд може працювати на принципах фондів громад, які гуртують різні зацікавлені сторони до вирішення місцевих проблем.

Що таке «Фонд громади»?

charity-treeФонди громад – це неурядові благодійні структури, призначення яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад визначають потреби місцевої громади, заохочують благодійні пожертви і накопичують кошти, для вирішення соціально важливих місцевих проблем.

Практика створення фондів громад для вирішення місцевих проблем шляхом залучення місцевих ресурсів і колективного громадського прийняття рішень щодо їх використання широко розповсюджена у світі. Сьогодні фонди громад працюють у 84 країнах світу.

Команда громадського фонду

Волонтер - найважливіший член команди фонду.
А для системної роботи, дотримання колективом цінностей та постійного розвитку організації фонд має розгалужену структуру:
наглядову раду, правління та виконавчу дирекцію.

Бажаєте долучитися?

Powered by themekiller.com